facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Maciej Klimek

Maciej Klimek

Doktorant IV roku socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Jeden z pomysłodawców utworzenia w 2015 roku Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior i do tej pory jego fundraiser. Stowarzyszenie to zrealizowało liczne projekty m.in. promujące aktywność fizyczną, integrujące społecznie czy uświadamiające w zakresie zdrowia psychicznego. Organizator wydarzeń naukowych i popularyzujących naukę takich jak m.in. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rewitalizacja – Kultura – Innowacje. Współczesne wyzwania pracy socjalnej” (2016), seminarium poświęconego organizowaniu społeczności lokalnej (2017). Współredaktor książki „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” (2017), autor lub współautor licznych publikacji naukowych dotyczących m.in. ekonomii społecznej. Współautor raportów z badań i diagnoz społecznych. Autor „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wojkowice na lata 2014 – 2020”. Kierownik i główny wykonawca projektów „Diagnoza zasobów i potrzeb wojkowickiej społeczności lokalnej w zakresie kultury” oraz „Wojkowicki Inkubator Działań Społeczno-Kulturalnych
w ramach grantów Narodowego Centrum Kultury. Kierownik i wykonawca projektu „Wojkowickie Laboratorium Rewitalizacji Społecznej” z grantu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uczestnik innych projektów oraz autor wystąpień konferencyjnych o statusie międzynarodowym i ogólnopolskim. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy Zarządzie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (od 2016). Jego pasje to taniec towarzyski, kryminały, muzyka od Ireny Santor do Korteza itd. oraz saunowanie.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.