Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs Obsługi Kas Fiskalnych i Terminali Kart Płatniczych

Kurs Obsługa Kas Fiskalnych i Terminali Kart Płatniczych

4 listopada o 9.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12, parter) w sali 133 odbędzie się bezpłatny kurs Obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych.

Celem bezpłatnego kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi kas fiskalnych i terminala kart płatniczych.

Kurs obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych jest dla osób które chcą się przeszkolić i przygotować do wykonywania zawodu sprzedawcy. Kasa fiskalna i terminale są nieodzowną częścią handlu w dzisiejszych – naucz się jej obsługiwać.

Po tym kursie każdy może szukać pracy na stanowisku handlowym, w sklepie lub firmie handlowo - usługowej.

Program Szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia fiskalne - rodzaje kas i terminali

  2. Kasy Fiskalne i urządzenia współdziałające

  3. Rodzaje płatności na kasie fiskalnej

  4. Sprzedaż na kasie fiskalnej

  5. Wystawianie paragonów fiskalnych

  6. Obrót towarami zwrotnymi

  7. Wykonywanie raportów fiskalnych

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622)

- Certyfikat o ukończeniu szkolenia zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667)

W ramach szkolenia uczestnicy mają zagwarantowaną:

  • praktyczną naukę na kasach fiskalnych,

  • materiały szkoleniowe.

 

Zgłaszać swój udział można dzwoniąc na numer 32/359-17-30 (poniedziałek – piątek, 7.30-15.30).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Data wydarzenia: 
4. listopad 2016 - 8:00 - 16:00

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.