Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs prac magisterskich o PRL

Tygodnik "Polityka" ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, dotycząca historii PRL. Jego patronem jest wieloletni redaktor naczelny tygodnika, Mieczysław F. Rakowski. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w latach 2017 i 2018, prawo zgłaszania przysługuje promotorom, recenzentom, a także autorom, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcie promotora lub recenzenta. Pula nagród wynosi 15 tys. zł.

Prace można nadsyłać do 28 września, regulamin znajduje się na stronie internetowej https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rakowski/1610321,1,regulamin-konkursu-im-mieczyslawa-f-rakowskiego.read

 

Data wydarzenia: 
28. wrzesień 2018 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.