facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs prac magisterskich o PRL

Tygodnik "Polityka" ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, dotycząca historii PRL. Jego patronem jest wieloletni redaktor naczelny tygodnika, Mieczysław F. Rakowski. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w latach 2017 i 2018, prawo zgłaszania przysługuje promotorom, recenzentom, a także autorom, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcie promotora lub recenzenta. Pula nagród wynosi 15 tys. zł.

Prace można nadsyłać do 28 września, regulamin znajduje się na stronie internetowej https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rakowski/1610321,1,regulamin-konkursu-im-mieczyslawa-f-rakowskiego.read

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.