Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konkurs imienia Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie z Fundacją im. Krzysztofa Skubiszewskiego, ogłasza konkurs prac magisterskich o pierwszym ministrze spraw zagranicznych odrodzonej RP prof. Krzysztofie Skubiszewskim i jego działalności. Zakres konkursu obejmuje także tematykę stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej RP oraz miejsca Polski w Europie w aspekcie ideowym, prawno- instytucjonalnym, politycznym, strategicznym i ekonomicznym. Cezurą wyjściową jest rok 1945.

Prace zgłaszane do konkursu powinny być napisane w języku polskim i obronione na polskiej uczelni do 10 września danego roku akademickiego. Należy je nadsyłać do 10 grudnia w wersji papieroweji elektronicznej, wraz z krótkim uzasadniającym listem promotora. Przyznawana będzie jedna I nagroda pieniężna oraz dwa wyróżnienia.

Prace należy kierować na adres:

Uniwersytet Warszawski,

Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego

ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa

e-mail: strategia.wnpism@uw.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.