facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Katarzyna Łuszczyńska

Katarzyna Łuszczyńska

Doktorantka III roku geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „TRACE 2016 – Tree-rings in Archaeology, Climatology and Ecology” (2016) oraz konferencji międzynarodowej „11th Geosymposium of Young Researchers Silesia” (2018). Członek komitetu naukowego III Konferencji Kół Naukowych WNoZ „Barbórka” (2017). Autorka 21 publikacji naukowych, w tym artykułów publikowanych w parametryzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziału w monografii. Kierownik i główny wykonawca m.in. projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Ocena znaczenia spełzywania i osuwania w kształtowaniu rzeźby zalesionych stoków górskich w oparciu o metody geomorfologiczne, dendrochronologiczne, sedymentologiczne i geofizyczne” oraz wykonawca w kilku innych projektach z NCN i NCBiR. Wystąpiła na 4 konferencjach zagranicznych, 3 konferencjach międzynarodowych w Polsce oraz 4 konferencjach ogólnopolskich. Jej praca magisterska została wyróżniona w ramach XXXII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Wśród swoich pasji wymienia dendrochronologię, geomorfologię, trekking górski, muzykę rock'n'roll i grunge.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.