facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Katarzyna Łuszczyńska

Katarzyna Łuszczyńska

Doktorantka III roku geografii na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ. Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji „TRACE 2016 – Tree-rings in Archaeology, Climatology and Ecology” (2016) oraz konferencji międzynarodowej „11th Geosymposium of Young Researchers Silesia” (2018). Członek komitetu naukowego III Konferencji Kół Naukowych WNoZ „Barbórka” (2017). Współautorka publikacji naukowych, w tym artykułów publikowanych w parametryzowanych czasopismach naukowych oraz rozdziału w monografii. Kierownik i główny wykonawca m.in. projektu Narodowego Centrum Nauki pt. „Ocena znaczenia spełzywania i osuwania w kształtowaniu rzeźby zalesionych stoków górskich w oparciu o metody geomorfologiczne, dendrochronologiczne, sedymentologiczne i geofizyczne” oraz wykonawca w kilku innych projektach z NCN i NCBiR. Wystąpiła na 4 konferencjach zagranicznych, 3 konferencjach międzynarodowych w Polsce oraz 4 konferencjach ogólnopolskich. Jej praca magisterska została wyróżniona w ramach XXXII Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geograficzne. Wśród swoich pasji wymienia dendrochronologię, geomorfologię, trekking górski, muzykę rock'n'roll i grunge.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.