facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Katarzyna Gielecka-Grzemska

Katarzyna Gielecka-Grzemska

Jest na IV roku studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych (sztuki piękne) na Wydziale Artystycznym UŚ. Uczestniczyła i pełniła rolę opiekuna artystycznego osoby niepełnosprawnej podczas III Artystycznego Pleneru Integracyjnego w Skoczowie (2015). Była organizatorką oraz prowadzącą dwóch edycji warsztatów litograficznych "Kitchen - litografia" dla studentów Instytutu Sztuki w Cieszynie (2017). Pracowała także w zespole przygotowującym I Międzynarodowy Festiwal Plakatu Plakatfest w Chorzowie (2016). Była współkoordynatorką wystawy grafiki śląskich artystów „Odbicie” (2016), wykonawcą projektu graficznego katalogu wystawy "Razem i osobno" (2017), wykonawcą i projektantem pamiątkowego medalu, który był częścią statuetek na International Print Triennial w Cieszynie (2017). Autorka licznych dzieł plastycznych, prezentowanych i publikowanych w Polsce i za granicą (m.in. algrafii “Origami 6”, „kobieta” i sitodruków "Modlitwa 2" oraz "Reinterpretacje codzienności"). Angażowała się również w działalność popularyzującą naukę i sztukę podczas takich inicjatyw jak Dni Otwarte pracowni grafiki Instytutu Sztuki UŚ (2017), Śląski Festiwal Nauki (2017) i Katowicka Noc Galerii (2016, 2017). Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Jak sama mówi, bardzo cieszą ją wszelkie wystawy zagraniczne, gdzie jury kwalifikując jej prace do wystaw umacnia ją w przekonaniu, że sztuka nie ma granic.

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.