Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kamil Wieczorek

  • Student II roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku filozofia
  • Założyciel i redaktor naczelny interdyscyplinarnego, recenzowanego czasopisma naukowego oraz wydawnictwa Amor Fati
  • Od 2013 roku przygotowuje popularnonaukowe artykuły dotyczące głównie filozofii i teologii do "Wiadomości Parafialnych" Kościoła pw. MB Różańcowej w Świętochłowicach
  • Współautor dwóch książek: „Podstawa dostateczna życia szczęśliwego. Szczęście u Arystypa i Epikura” oraz „Między Felicitas a Tanatosem. Filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci”
  • Współredaktor czterech książek, autor 8 rozdziałów w publikacjach książkowych
  • Uczestnik czynny 7 konferencji naukowych
  • Wśród swoich zainteresowań i pasji wymienia kolejno: 1. Literatura beletrystyczna (głównie kryminały i powieści egzystencjalne) 2. (mimo wszystko) Filozofia 3. Działalność wydawnicza i redakcyjno-korektorska 4. Analityczne rozpracowywanie różnych systemów (zarówno formalnych jak i nieformalnych) 5. Popadanie w melancholię i egzaltację 6. Myślenie 7. Chodzenie bez konkretnego celu

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.