Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Iwona Wróbel

  • Doktorantka III roku Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych w Centrum Studiów Polarnych KNOW
  • Współautorka 4 artykułów naukowych publikowanych w uznanych czasopismach naukowych, uczestniczka kongresów, konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w kraju i zagranicą
  • Kierownik i wykonawca projektu Narodowego Centrum Nauki „Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu, w strefie oddziaływania hydrosfery i atmosfery Oceanu Arktycznego”
  • Specjalista w międzynarodowym projekcie naukowym Europejskiej Agencji Kosmicznej „OceanFlux Greenhouse Gases Evolution”
  • Członkini Pokojowego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • Wśród swoich pasji wymienia kulturę Włoch, jedzenie, podróże - nawet te palcem po mapie oraz szycie na maszynie 

 

Powrót

 

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.