Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IOS, czyli Indywidualna Organizacja Studiów

Co to jest IOS?
 

IOS, czyli Indywidualna Organizacja Studiów, to przyznawana na jeden semestr forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji kształcenia, skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych.


Pozwala na:
 

 • indywidualne ustalenie sposobów realizacji efektów kształcenia przewidzianych dla danego modułu (indywidualne ustalenie terminów zajęć, wcześniejsze wychodzenie z zajęć, opuszczanie niektórych zajęć etc.);
 • indywidualne ustalenie terminu i sposobu weryfikacji efektów kształcenia (egzaminów, zaliczeń).


Student, który uzyskał zgodę dziekana na IOS, nie musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych. Musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób uczestnictwa i zaliczenia tych modułów/zajęć.


IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze, bądź tylko niektórych; wówczas w odniesieniu do pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na zasadach ogólnych.


Jak starać się o IOS?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą
  o przyznanie IOS,
 • uzasadnij swoją prośbę,
 • wyszczególnij moduły, które będziesz realizował w trybie IOS,
 • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia z modułów, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji,
 • zbierz podpisy osób prowadzących pod ustalonymi warunkami i oddaj podanie do dziekanatu.
   

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.