Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacje ogólne

1 października ukazał się regulamin świadczeń dla studentów (obejmujący również doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem ak. 2019/2020). Osoby pragnące ubiegać się o stypendia, zapomogi bądź miejsce w akademiku prosimy o uważne zapoznanie się z tekstem regulaminu i załącznikami

W serwisie USOSweb można już wypełniać wnioski o stypendia dla osób niepełnosprawnych. W związku z opóźnionym udostępnieniem, termin ich składania zostaje wydłużony do 15 października br. Dostępne są już również wnioski o zapomogę.

Uwaga: Biuro Studenckich Spraw Socjalnych informuje, że do 15 bm. został przedłużony termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz o zapomogę za październik, do 23 października termin składania wniosków o stypendium rektora dla studentów. Wnioski należy składać w dziekanatach wydziałów.

 

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.