facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Informacje ogólne

http://student.us.edu.pl/stypendia-mozna-skladac-wnioski 

Informacje ogólne

 

 • Wszystkie dokumenty stypendialne składaj w dziekanacie swojego wydziału, w wymaganych terminach; w przypadku stypendiów socjalnego i specjalnego najpóźniej 10. dnia danego miesiąca.
   
 • Złożenie wniosku po terminie skutkuje przyznaniem świadczenia dopiero od miesiąca następnego i dłuższym czekaniem na wypłatę.
   
 • Składając wniosek nie zapomnij podać numeru konta, na które mają być przekazywane stypendia.
   
 • Świadczenia pomocy materialnej przyznaje dziekan wydziału.
   
 • Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg oraz sposób dokumentowania wniosków określają Regulaminy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Zapoznaj się z naszą ściągą dotyczącą pomocy materialnej - "Stypendia - jak, gdzie, kiedy?"

Pobierz ją tutaj!

 

Informacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów

 

Powrót

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.