Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Indywidualne dostosowanie studiów

Studentom i doktorantom o szczególnych potrzebach edukacyjnych Uniwersytet Śląski oferuje IDS, czyli możliwość indywidualnego dostosowania studiów do możliwości ograniczanych stanem zdrowia. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który krok po kroku przedstawia procedurę ubiegania się o takie wsparcie.

http://www.bon.us.edu.pl/Zawnioskuj-o-dostosowanie

Aby zagwarantować sobie IDS od początku nowego roku akademickiego, należy złożyć lub nadesłać wniosek nie później niż w piątek 20 września.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.