facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Grant Rektora UŚ - rozstrzygnięty

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs Granty Rektora dla najlepszych studentów z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2017/2018.
W ramach złożonych 49 wniosków przez studentów, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek przyznał dofinansowania dla wszystkich wnioskujących osób.

O Grant Rektora wnioskowali studenci z następujących wydziałów:

1.       Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

2.      Wydział Pedagogiki i Psychologii

3.      Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

4.      Wydział  Filologiczny

5.      Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

6.      Wydział Prawa i Administracji

7.      Wydział Nauk o Ziemi

8.      Wydział Nauk społecznych

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Centrum Obsługi Studentów,
ul. Bankowa 12, (rektorat) p. 132, tel. 32 359 17 30, e-mail: dlastudenta@us.edu.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.