facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski program studiów magisterskich w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji

Od ponad 10 lat w kilkudziesięciu uniwersytetach Unii Europejskiej jest realizowany program magisterski z zakresu teorii i praktyki praw człowieka (E.MA). Po ukończeniu pierwszego semestru w Wenecji, obejmującego zajęcia z wybitnymi uczonymi, ekspertami i praktykami z kluczowych instytucji światowych, uczestnicy przenoszą się do jednego
z europejskich uniwersytetów, gdzie przygotowują pracę dyplomową. Ukoronowaniem studiów jest europejski tytuł magisterski w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, przyznawany obecnie wspólnie przez dziewięć uniwersytetów.

Najlepsi absolwenci uzyskują szansę na prestiżowe staże w najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej i OBWE,
a także w znaczących międzynarodowych organizacjach pozarządowych. Część studentów z Europy Środkowo-Wschodniej może uzyskać świadczenia, znacząco redukujące koszty udziału w programie.

Program, organizowany przez European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, jest w Polsce koordynowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza we współpracy z Poznańskim Centrum Praw Człowieka. Więcej wiadomości można znaleźć na stronach internetowych E.MA i EIUC. Informacjami służy także Sekretarz Programu
w Polsce p. mgr Beata Zięba z Katedry Prawa Konstytucyjnego UAM, e-mail bazie@amu.edu.pl lub tel. 61 8294 233.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać do 20 marca 2011 r. do EIUC Secretariat, Monastery of San Nicolo,
Riviera San Nicolo 26, IT-30126 Venice-Lido (tel. 0039 041 272 0911, faks 0039 041 272 0914).

 

MP

(2011-01-25)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.