Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" przyjmowane będą w Oddziałach PFRON w terminie od 10 września do 10 października.

Procedury realizacji programu, w tym wzory wniosków znajdują się tutaj: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/82/670/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki.html

Informacje na temat programu oraz formularze wniosków można uzyskać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych: http://student.us.edu.pl/konsultant-ds-osob-niepelnosprawnych

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.