facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dofinansowanie działalności studenckiej

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego dokonała podziału środków na studencką działalność naukową, artystyczną i sportową w drugim półroczu br. Wyniki są dostępne na stronie internetowej Samorządu.

Decyzje można odbierać na wydziałach u osób zajmującej się rozliczeniami finansowymi organizacji studenckich, a w przypadku organizacji ogólnouczelnianych w Centrum Obsługi Studentów w rektoracie, w pok. nr 127 w Studenckiej Strefie Aktywności.

Przypominamy, że do 4 tygodni od zakończenia projektu konieczne jest dokonanie rozliczenia, które należy złożyć w biurze URSS, ul. Bankowa 14, I piętro, pok. nr 424.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.