Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dochód do kredytu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka ustaliła na 2.500 zł maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego studenta lub doktoranta do ubiegania się w roku akademickim 2009/2010 o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego.

Komunikat na stronie MNiSW

MP

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.