Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Definicja organizacji studenckiej lub doktoranckiej

Uczelniane organizacje studenckie i doktoranckie, takie jak koła naukowe, stowarzyszenia oraz zespoły artystyczne i sportowe, to organizacje zrzeszające studentów i doktorantów na zasadach dobrowolności. Organizacje skupiają osoby chcące rozwijać indywidualne zainteresowania, zdobywać umiejętności i poszerzać wiedzę z różnych dziedzin nauki. Częstą formą uczestnictwa są szkolenia, sympozja oraz konferencje naukowe, o zasięgu lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Członkowie tych organizacji pogłębiają swoją wiedzę, prowadząc rozmaite badania naukowe, w ramach których wydawane są publikacje, czy też organizowane szkolenia i warsztaty naukowe. Poza tym, w ramach uczestnictwa w uczelnianych organizacjach odbywają się akcje charytatywne, imprezy sportowe, wyjazdy turystyczno-rekreacyjne oraz liczne wydarzenia kulturalne.
Uczelniane organizacje, a także działające w uczelni stowarzyszenia zrzeszające wyłącznie studentów, doktorantów lub studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, mogą występować z wnioskami do organów uczelni lub organów samorządu studenckiego w sprawach dotyczących studentów i doktorantów.

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.