Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademiki w czasie wakacji 2015

AKADEMIKI W CZASIE WAKACJI 2015

 

Uprzejmie przypominamy, że w okresie lipca-września, zamiar pobytu w akademikach Uniwersytetu Śląskiego należy uzgodnić z kierownikiem/administratorem danego akademika  bez potrzeby składania podania.

Ważne: prawo do zamieszkania w tym okresie przysługuje wyłącznie osobom przestrzegającym Regulaminu DS i niezalegającym z opłatami. Osoby posiadające zaległości w opłatach za DS proszone są o jak najszybsze uregulowanie należności, pod rygorem nie przedłużenia pobytu na okres wakacji. Ponadto  mieszkańców DS7, którzy planują pozostanie w DS  prosimy o pilne zgłaszanie tego faktu u Kierownika DS z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc ( zakwaterowanie uczestników Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego
i planowaną inwentaryzację całego budynku )

 Ważne: Mieszkańcy domów studenckich nie będący studentami/ doktorantami UŚ oraz studenci/ doktoranci UŚ którzy nie będą starali się  o miejsce w nowym roku akademickim 2015/2016 winni wyprowadzić się  z DS najpóźniej  do 19  września br.

W okresie wakacji  z możliwości kwaterowania wyłącza się następujące  DS-y:

  • Dom Studenta nr 2 w Sosnowcu, (lipiec-sierpień);
  • Dom Studenta nr 4 w Sosnowcu –  (na cały okres wakacji z powodu remontu III piętra);
  • Dom Studenta nr 5 w Sosnowcu  – (lipiec-sierpień);
  • Dom Studenta „UŚKA”w Cieszynie –(lipiec-sierpień- wyłączone  z kwaterowania I i II piętro  );
  • Dom Studenta „Cieszko” w  Cieszynie – wyłączony do odwołania;

Jednocześnie  istnieje możliwość udostępnienia miejsc w DS2 lub w DS5 w Sosnowcu
w przypadku zapełnienia wszystkich wolnych miejsc w Domu Studenta nr 3 w Sosnowcu
i Domu Studenta „Cieszko” w Cieszynie w przypadku dużych grup zorganizowanych).

 

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. obowiązują  stawki wakacyjne (patrz  załącznik). Stawki te przysługują wszystkim studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Ponadto w związku z decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego wzorem ubiegłych lat nasza Uczelnia przystąpiła do akcji Forum Uniwersytetów Polskich „Studenckie tanie nocowanie”, której ideą jest, by studenci – indywidualni mogli w lipcu i sierpniu br., na zasadzie wzajemności, korzystać z noclegów nie droższych niż 25 zł za dobę w akademikach uczelni zrzeszonych
w FUP(http://krup.edu.pl/uniwersytety/uniwersytet-slaski). Nasz Uniwersytet udostępni
w tym celu   Dom Studenta nr 2 w Osiedlu Akademickim w Katowicach-Ligocie, Dom Studenta nr 3 w Sosnowcu oraz Dom Studenta „DSN”  w Cieszynie (tutaj prosimy
o rezerwację z wyprzedzeniem z uwagi na planowaną dużą liczbę rezerwacji grupowych.) 
W tych akademikach także studenci UŚ, mieszkający krócej niż 14 dni, zapłacą za dobę 25,00 zł, a więc mniej niż wynika to z tabeli opłat .

Życząc miłych wakacji, zachęcamy do odwiedzenia strony (http://student.us.edu.pl), na której na bieżąco będą ukazywać się komunikaty, dotyczące m. in. ewentualnych zmian związanych
z planowanymi remontami, kwaterowania na nowy rok akademicki i pomocy materialnej.

 

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.