Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademiki - kwaterowanie na nowy rok

Osoby, którym przyznano miejsce w domach studenckich UŚ na rok akademicki 2019/2020, zapraszamy do akademików w Cieszynie już 30 września i 1 października, a w Katowicach oraz Sosnowcu 1 i 2 października. Ostatecznym terminem na zakwaterowanie jest 7 października; jego niedotrzymanie spowoduje wygaśnięcie ważności skierowania i konieczność ponownego ubiegania się o miejsce.

Prosimy o uważne zapoznanie się ze szczegółową informacją. W razie potrzeby wyjaśnieniami służy Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, bstud@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.