Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to organizacja będąca częścią projektu  Polska Przedsiębiorcza, zajmująca się promocją i rozwojem przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów uczelni wyższych, a także wszystkich osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. Ideą AIP jest budowanie świadomości społecznej dotyczącej istnienia możliwości prowadzenia własnego biznesu. AIP stanowi przestrzeń dla rozwoju zawodowego, pomagając wkroczyć w świat biznesu i zaistnieć w nim.

 

 

Ponadto, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, poprzez zrzeszanie ambitnych i dobrze wykształconych ludzi, wspierają konkurencyjność i innowacyjność oraz dają możliwość czerpania z doświadczenia innych. Celem działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest kreowanie jak najbardziej sprzyjającego klimatu dla młodego przedsiębiorcy na rozpoczęcie działalności i budowanie własnej marki. Współpraca z AIP daje możliwość prowadzenia własnej działalności, sprawdzenia jak dany „pomysł” funkcjonuje na rynku, minimalizując ryzyko i błędy wynikające z braku doświadczenia.   W praktyce, AIP pomaga w skomercjalizowaniu pomysłu. Uogólniając, daje wsparcie  w budowaniu strategii działania firmy.

 

Wynikiem inicjatywy kilkadziesiąt inkubatorów w Polsce, działających przy uczelniach, oferujących pakiet proinnowacyjnych usług, takich jak:

 

- założenie firmy w 24h

- obsługę prawną i księgową

- udzielenie lokalu do spotkań biznesowych

- pakiet szkoleń i spotkań doradczych

 

Więcej na stronie www.aipslask.pl

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.