facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Agnieszka Wójtowicz-Zając

Agnieszka Wójtowicz-Zając

Doktorantka IV roku literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ. Zaangażowana w działalność Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego jako jego sekretarz, a następnie przewodnicząca (2016/2017). Współorganizatorka i koordynatorka projektu naukowego "Kontr-interpretacje" (2015/2016), którego celem było przedstawienie nowatorskich ujęć w zakresie teorii literatury oraz sztuki interpretacji. Była odpowiedzialna za promocję spotkań "Kawa i Czasopisma" (2015) oraz "OPERAcje a due", czyli cyklu spotkań seminaryjno-warsztatowych polegających na współpracy literaturoznawców, muzyków i muzykologów z Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (2015/2016). Główna organizatorka i pomysłodawczyni projektu "AUTORefleksje: Kim jest to "ja", które mówi?" (2016/2017). Współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kontr-interpretacje" (2016) oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Absolwentów Studiów Międzyobszarowych "Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości" (2015). Prowadziła również warsztaty interpretacyjne i historycznoliterackie dla licealistów (2017). Współorganizowała dwie edycje wydarzenia „Dzień Otwarty Polonistów” (2017, 2018). Odpowiedzialna za redagowanie "Biuletynu Polonistycznego" z ramienia Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (od 2016). W swoim dorobku naukowym ma wystąpienia na 5 konferencjach ogólnopolskich, 7 rozdziałów książkowych, artykuł naukowy oraz współredakcję książki „Skamander 11. Reinterpretacje” (2015). Otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2013/2014). Jej pasje to współczesna literatura polska, feministyczna krytyka literacka, teoria literatury, jazda konna. 

 

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z kwietnia 2018 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.