Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Agata Zwolankiewicz

Agata Zwolankiewicz

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Stypendystka Edward Barry McDougall Scholarship. Członek drużyny Drużyna Vis Moot Team Silesia. W roku akademickim 2017/2017 była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej na WPiA UŚ. W latach 2014/2016 była związana z ELSA Katowice. Przez lata studiowania udzielała się w Kole Naukowym Prawa Rzymskiego, Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej, Kole Naukowym Prawa Konsumenckiego. Prowadziła warsztaty prawnicze dla uczniów (2017).  Jest autorką: „Fenomen Potter’a - twórczość fanfiction a prawa autorskie, Autorytet Biznesu V”  i „Constitutional review - a comparative study between the American and the European systems (Sądowa kontrola konstytucyjności prawa – badania komparatystyczne nad  modelami amerykańskim i europejskim)”. Brała udział w międzynarodowej wakacyjnej szkole prawa arbitrażowego „The Cologne Academy on International Commercial Arbitration” w ramach przyznanego Grantu Rektora dla Najlepszych Studentów. Jej największe osiągnięcia koncentrują się wokół udziału w konkursach typu moot court dotyczących międzynarodowego arbitrażu handlowego podczas 24 oraz 25 edycji Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition oraz konkursu Arbitrator’s Quest CEE and SEE mock trial, w którym wygrała dwumiesięczne praktyki w międzynarodowej kancelarii w Wiedniu. Ponadto, dzięki uzyskanemu grantowi w ministerialnym programie „Najlepsi z najlepszych 3.0” w wysokości 153 292,65 zł,  Drużyna Vis Moot Team Silesia jako pierwsza drużyna z Polski wzięła udział we wschodniej edycji Konkursu Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition w Hongkongu – międzynarodowego konkursu z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego.
 
Zainteresowania i pasje: podróże, konkursy typu moot courts dla studentów.

Powyższe informacje nie obejmują całej działalności danej osoby i zostały opublikowane w ramach konkursu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Dane pochodzą z czerwca 2019 r.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.