Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

18 czerwca - odwołany dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta

Informujemy, że dyżur rzecznika praw studenta i doktoranta UŚ 18 czerwca nie odbędzie się. W przypadkach naglących możliwy jest kontakt mailowy: rps@us.edu.pl.

W razie kontaktu przez pocztę elektroniczną prosimy o podanie informacji na temat wydziału, na którym Państwo studiują, kierunku, stopnia i trybu studiów oraz roku, którego jest się studentem lub doktorantem.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.