Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Podjęcie nauki w ramach tego programu daje możliwość uzyskania dodatkowych, spełniających aktualne wymagania MEN, kwalifikacji przez studentów tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej.

Program Bloku Kształcenia Nauczycieli – częściowo płatny – pozwala studentom UŚ każdego poziomu studiów otrzymać w ciągu 2–4 semestrów odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, a przy tym jest realizowany w czasie niekolidującym z zajęciami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.bkn.us.edu.pl.

(informacja ze strony głównej UŚ)

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.