Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wakacyjne wypłaty świadczeń

Jak informuje Biuro Studenckich Spraw Socjalnych, wakacyjne wypłaty świadczeń pomocy materialnej zostaną zrealizowane w następujących terminach:

- 24  lipca: dodatki mieszkaniowe za czerwiec i stypendia przyznane w czerwcu oraz bieżące zapomogi

- 17 sierpnia i 21 września: bieżące zapomogi.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.