Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia ministra na rok ak. 2017/2018

Biuro Studenckich Spraw Socjalnych zawiadamia  studentów i doktorantów zainteresowanych stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazały się szczegółowe komunikaty w tej sprawie, wraz z obowiązującymi wzorami wniosków stypendialnych.

Studenci

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Doktoranci

 http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Prosimy o uważne zapoznanie się z  przepisami, wzorami wniosków i instrukcjami ich wypełniania oraz sposobem dokumentowania osiągnięć. Trzy egzemplarze wniosku oraz jeden komplet dokumentacji  osiągnięć oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie na stronie MNiSW imienia i nazwiska w przypadku przyznania stypendium należy złożyć w dziekanacie lub sekretariacie studiów doktoranckich, w ustalonych przez dziekana terminach, które powinny zostać podane do wiadomości na stronach internetowych wydziałów. W dalszej kolejności wnioski kandydatów będą oceniane i opiniowane przez rady wydziałów zgodnie z kryteriami, o których mowa w komunikacie ministerstwa. Zaopiniowane wnioski zostaną do 9 października przekazane rektorowi. Wnioski, które uzyskają pozytywne opinie rad wydziałów rektor prześle ministrowi do 15 października. Lista stypendystów będzie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.