Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Śląski Fundusz Stypendialny czeka na wnioski

Trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. O pomoc mogą ubiegać się studenci, którzy: 

• osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze średnią ocen minimum 4,5;
• udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
• są zameldowani w województwie śląskim;
• nie ukończyli 24 roku życia.

Zainteresowane osoby, które zaliczyły zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w regulaminie ŚFS, mogą do 15 kwietnia br. przesyłać wnioski na adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice 

Regulamin i formularz wniosku są dostępne na stronie www.sfs.katowice.pl

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.