Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Składanie wniosków o dofinansowanie działalności studenckiej

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przypomina o zbliżającym się terminie  składania sprawozdań merytorycznych oraz rozliczeń finansowych z wydatkowanych środków finansowych przyznanych na ostatni okres rozliczeniowy, a także wniosków na dofinansowanie działalności studenckiej.

Aktualne wnioski i sprawozdania składa się na formularzach przygotowanych przez Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, w formie pisemnej, do 20 września, W Studenckiej Strefie Aktywności na parterze rektoratu znajduje się specjalny pojemnik, do którego można wrzucać dokumenty. Wszystkie one winny być zaopatrzone we własnoręczne podpisy przewodniczącego organizacji oraz opiekuna naukowego. Wzory formularzy znajdują się na stronie  http://www.studenci.us.edu.pl/?page_id=509.

Warto także zapoznać się z nowym regulaminem podziału środków na działalność studencką, przygotowanym przez URSS.

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.