Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Komunikacja w aglomeracji śląskiej

(informacja KZK GOP)

Komunikacja miejska na terenie aglomeracji organizowana jest przez Komunikacyjny Związek Komunalny GOP. Bilety okresowe KZK GOP dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej (Śląska Karta Usług Publicznych). Kartą można  płacić także za przejazdy jednorazowe. Osoby chcące korzystać z biletów jednorazowych, mogą je kupować także przez komórkę (np. aplikacja moBiLET)  oraz w wersji papierowej, w kioskach i automatach.

Informacje o karcie i aktualnych taryfach znajdują się na stronie: https://portal.kartaskup.pl

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.