Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kalkulacja kosztów przy organizacji uroczystości/ imprezy akademickiej

Studencie, Doktorancie,

jeśli planujesz zorganizować uroczystość/imprezę akademicką pamiętaj o przedstawieniu kalkulacji planowanych kosztów organizacji uroczystości/ imprezy akademickiej.

Od 1 marca 2017 r. został wprowadzony wzór pisma obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim, który służy przedstawieniu  kalkulacji planowanych/rozliczenia faktycznie wykonanych kosztów organizacji uroczystości/ imprezy.

Wzór dokumentu znajduje się na stronie: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-262017

Już wkrótce pojawi się także odrębne zarządzenie, dotyczące spraw bezpieczeństwa imprez  realizowanych przez Uniwersytet Śląski, w którym będą określone terminy przedstawiania dokumentów, w tym: kalkulacji planowanych kosztów oraz formularza zgłoszenia imprezy.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.student.us.edu.pl  i śledzenia  zmian w wymogach  formalno-prawnych dotyczących organizacji imprez/ uroczystości przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.