Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kalkulacja kosztów organizacji imprez/uroczystości akademickich

Studencie, Doktorancie,

jeśli planujesz zorganizować uroczystość/imprezę akademicką, pamiętaj o przedstawieniu kalkulacji planowanych kosztów. Wzór pisma, obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim, służący kalkulacji planowanych i rozliczenia faktycznie wykonanych kosztów organizacji uroczystości/imprezy, znajduje się pod adresem: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-262017.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.student.us.edu.pl i śledzenia  zmian w wymogach  formalno-prawnych, dotyczących organizacji imprez/uroczystości przez Uniwersytet Śląski.

Skróty

Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.