Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wnioski o nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Do 31 marca 2014 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Stypendia naukowe przyznawane są co roku wybitnym młodym naukowcom zatrudnionym w jednostkach naukowych, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Kandydatów do nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego mogą zgłaszać rady wydziałów.

Instrukcja składania wniosków oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, przyznawane są na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 4 stycznia 2013 r., poz. 6).

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.