Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Świadczenia z funduszu pomocy materialnej bez podatku

Dział Studenckich Spraw Socjalnych przypomina, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 i 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, pochodzące z budżetu państwa oraz ze środków własnych uczelni, a także stypendia doktoranckie przyznane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.  Oznacza to, iż wymienionych świadczeń, przyznanych studentom i doktorantom przez uczelnię lub ministra, nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych.

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.