Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia w maju i czerwcu

Uprzejmie informujemy, iż kolejne wypłaty stypendiów w semestrze letnim nastąpią:

- 26-27 maja

- 25-26 czerwca

Przypominamy, iż świadczenia pomocy materialnej w roku ak. 2013/2014 zostały przyznane na dziewięć miesięcy, zatem czerwiec jest ostatnim miesiącem, w którym będzie dokonana wypłata stypendiów. Wyjątek stanowią dodatki mieszkaniowe należne za czerwiec, które zostaną wypłacone w lipcu.

Stypendia w letnim semestrze

 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych

 

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.