Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok ak. 2014/2015

 

Studentów zainteresowanych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia zawiadamiamy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazał się szczegółowy komunikat w tej sprawie wraz z obowiązującym wzorem wniosku stypendialnego oraz sposobem jego oceny.  

 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2014-2015.html

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami, instrukcją wypełniania wniosku oraz sposobem dokumentowania osiągnięć. Trzy egzemplarze wniosku oraz jeden komplet dokumentacji  osiągnięć, należy złożyć w dziekanacie w terminie ustalonym przez Dziekana, który powinien zostać podany Państwu do wiadomości w komunikacie na wydziałowej stronie internetowej. W dalszej kolejności wnioski będą oceniane i opiniowane przez Radę Wydziału zgodnie z kryteriami, o których mowa w komunikacie ministerstwa. Zaopiniowane wnioski zostaną następnie przekazane Rektorowi w terminie do 7 października br. Jedynie wnioski, które uzyskają pozytywną opinię Rady Wydziału,  Rektor prześle Ministrowi w terminie do 15 października br. Lista stypendystów powinna zostać ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu br.

 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium

 

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.