Przedłużony termin składania wniosków o świadczenia