Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Plany zajęć na rok akademicki 2019/2020

(Aktualizowane w miarę nadsyłania danych przez wydziały. Jeżeli nie znalazłeś swojego planu zajęć, zwróć się o informację do dziekanatu)

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych:

 

informatyka, computer science, biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, Informatyka stosowana, mikro i nanotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechatronika:  http://plan.ii.us.edu.pl/

matematyka:  http://www.math.us.edu.pl/plan1920z/index.html 

chemia, technologia chemiczna http://chemia.us.edu.pl/chemia/student/organizacja-studiow/plany-zaj%C4%99%C4%87

 

Wydział Prawa i Administracji:

 

administracja, prawo, przedsiębiorczość:  https://www.wpia.us.edu.pl/studia/plany-zajec

 

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji:

 

pedagogika, animacja społeczno– kulturalna z edukacja kulturalną, edukacja kulturalna, etnologia i antropologia kulturowa, oligofrenopedagogika z arteterapią,pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, pedagogika specjalna:  http://inoe.us.edu.pl/harmonogramy-0

etnologia i antropologia kulturowa: http://ieiak.us.edu.pl/harmonogramy

grafika, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej:  https://instytutsztuki.us.edu.pl/harmonogram-zajec

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka w multimediach: https://instytutmuzyki.us.edu.pl/studia/harmonogramy-przydzialy-terminy/

 

Wydział Teologiczny:

 

teologia, nauki o rodzinie: http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?item.10694.3

 

Wydział Humanistyczny:

 

filologia romańska:

http://romanistyka.us.edu.pl/student/programyiplanyzajec/harmonogramy-do-wydruku-2013-2014.html

filologia rosyjska: http://www.ifw.us.edu.pl/harmonogram/

architektura informacji,  informacja w instytucjach e społeczeństwa, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: www.ibin.us.edu.pl

kognitywistyka: http://www.filozofia.us.edu.pl/pl/dydaktyka/kognitywistyka/plany-zajec-kognitywistyka

filozofia: http://www.filozofia.us.edu.pl/pl/dydaktyka/filozofia/plany-zajec-filozofia

doradztwo filozoficzne i coaching: http://www.filozofia.us.edu.pl/pl/dydaktyka/doradztwo-filozoficzne-i-coaching/plany-zajec

kulturoznawstwo, kultura mediów: http://inksi.us.edu.pl/studia/plany-zajec/

sztuka pisania, filologia polska: http://www.harmonogram.polonistyka.us.edu.pl/

logopedia, komunikacja promocyjna i kryzysowa: http://www.ijp.us.edu.pl/?page_id=3015&lang=pl

międzynarodowe studia polskie: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/dla-studentow/harmonogramy-zajec/

historia, środkowoeuropejskie studia historyczne, turystyka historyczna: http://www.historia.us.edu.pl/category/student/plany-zajec/

historia sztuki: http://www.zhs.us.edu.pl/images/Harmonogram20192020zim.pdf

 

Wydział Nauk Przyrodniczych:

 

biologia, biotechnologia: http://www.wbios.us.edu.pl/plany-zajec.html

geografia, geofizyka, geologia, geologia stosowana, inżynieria zagrożeń środowiskowych, ochrona środowiska, turystyka: http://www.wnoz.us.edu.pl/student/plany-zajec/

 

Wydział Nauk Społecznych:

 

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, politologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, doradztwo polityczne i publiczne:  http://www.inpidz.us.edu.pl/harmonogramy.html

socjologia, praca socjalna, polityki miejskie i doradztwo publiczne: http://www.is.wns.us.edu.pl/planzajec2

zarządzanie zasobami ludzkimi: http://wpips.us.edu.pl/struktura.php?s=zzl&?submenuheader=0

pedagogika, pedagogika specjalna, arteterapia, pschologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: http://server-2.pip.us.edu.pl/

 

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego:

 

reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia:  http://www.writv.us.edu.pl/pl/student/studia-stacjonarne/plan-zajec#organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.