Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe regulaminy pomocy materialnej

Po niedawnej zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnia znowelizowała regulacje, dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Prosimy o szybkie i uważne zapoznanie się ze zaktualizowanymi informacjami w tej sprawie.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.