Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nasi zdobywcy stypendiów ministra

Znamy już tegorocznych laureatów tegorocznych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W ich gronie znalazło się 18 studentów i 3 doktorantki Uniwersytetu Śląskiego. Stypendia otrzymają:

- doktorantki, panie: Marzena Grucela-Zając, Izabela Gryca i Anna Maroń – nauki chemiczne (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii);

- studenci, państwo: Piotr Czakon i Marcin Kawka – socjologia oraz Artur Jochlik – filozofia (Wydział Nauk Społecznych); Michał Czech, Łukasz Milenkowicz i Bernadeta Prandzioch (MISH); Ewa Chorążak i Paweł Delekta – grafika oraz Anna Lipiak – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Artystyczny); Kacper Kardas – filologia polska, Łucja Siedlik – filologia angielska i Joanna Świątek – filologia słowiańska (Wydział Filologiczny); Wojciech Błachowicz-Chabrowski – administracja i Agnieszka Cybulska – prawo (Wydział Prawa i Administracji); Aleksander Hulist – informatyka (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach),  Aleksandra Słapik – fizyka (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), Żaneta Szczerba – nauki o rodzinie (Wydział Teologiczny), Joanna Żuk – biotechnologia (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, informując przy okazji, że przelewy stypendiów zostaną dokonane już 20 grudnia. O terminie uroczystego wręczenia dyplomów laureaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego ustaleniu.

 

MP3

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.