Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kredyty dla studentów i doktorantów

Do 15 listopada można ubiegać się o przyznanie preferencyjnego kredytu. Wnioski składa się w oddziałach następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A.,

- Bank PEKAO S.A.,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

- SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z dziekanatu odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku kredytowego oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w bankach.

Więcej wiadomości o kredytach i warunkach ich spłaty, w tym informację opublikowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, można znaleźć na naszych stronach.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.