Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja "Języki specjalistyczne"

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego  zaprasza na konferencję naukowo-dydaktyczną pt.: „Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematy”, która odbędzie się 3 marca 2017 r. o godzinie 8.45 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, przy ul. Bankowej 11A.

Celem konferencji jest próba zdefiniowania języka specjalistycznego w szerokim zakresie kontekstów jego funkcjonowania, w szczególności w procesie dydaktycznym. Ważnym tematem obrad będą problemy kształcenia w zakresie języków specjalistycznych, jak również zagadnienia naukowe nurtujące ich badaczy.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli języków obcych, pracowników naukowych i dydaktycznych, specjalistów i tłumaczy, doktorantów i studentów zainteresowanych aktualnymi problemami językoznawczymi oraz glottodydaktycznymi w zakresie języków specjalistycznych.

Językami konferencji będą język polski, angielski, francuski, niemiecki i włoski. Rejestracja - w dniu konferencji od godz. 8.00.

Strona konferencji

Data wydarzenia: 
3. marzec 2017 - 8:45

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.