Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

9 maja 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się IV Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, która w sposób szczególny adresowana jest do studentów piszących prace dyplomowe na poziomie licencjackim i magisterskim (także spoza Uniwersytetu Śląskiego). Konferencja jest organizowana już po raz czwarty przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkołę Języka i Kultury Polskiej i Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Tematy wystąpień na dotychczasowych spotkaniach poświęcone były zagadnieniom literackim, językoznawczym, dydaktycznym, a także kulturowym oraz socjologicznym, szczególnie tym związanym z obrazami świata funkcjonującymi w różnych państwach i narodach. W konsekwencji wystąpienia były okazją do wymiany myśli i dyskusji młodych naukowców z promotorami, wykładowcami uniwersyteckimi, a także zgromadzonymi słuchaczami.

Zgłoszenia (zawierające tytuł wystąpienia oraz krótki abstrakt) należy przesyłać drogą elektroniczną do 19 kwietnia na adres e-mail: szkola@us.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy (plik doc)

plakat promujący IV Międzynarodową Konferencję Magistrantów

Data wydarzenia: 
19. kwiecień 2016 - 23:59 - 9. maj 2016 - 10:00

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.