Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Green Talents 2016 - konkurs dla studentów i doktorantów

Do 24 maja 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu Green Talents. Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów, którzy w swojej pracy naukowej zajmują się zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 25 laureatów, którzy zostaną zaproszeni na ok. dwutygodniowe forum naukowe w Niemczech, a następnie otrzymają możliwość odbycia 3-miesięcznego pobytu badawczego w Niemczech.

 

Konkurs Green Talents jest otwarty dla studentów i doktorantów z całego świata. Wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
 
  • status studenta lub doktoranta na kierunkach związanych ze zrównoważonym rozwojem;

 

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

 

  • obywatelstwo inne niż niemieckie;

 

  • miejsce zamieszkania poza terytorium Niemiec.
 
Procedura aplikacyjna odbywa się za pośrednictwem strony internetowej http://greentalents.de/application/. Do wniosku należy dołączyć listy z rekomendacjami lub opinie ekspertów. Listy muszą być przygotowane w języku angielskim. 
 
Więcej dowiecie się na stronie: http://www.greentalents.de/index.php 
 

Data wydarzenia: 
24. maj 2016 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.