Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Generacja Przyszłości" - program skierowany do młodych wynalazców

miniaturka

Cztery miliony złotych - tyle wynosi budżet II edycji "Generacji Przyszłości", programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szczególnie utalentowanych studentów.

 

"Generacja Przyszłości" to program resortu nauki adresowany do studiujących na naszych uczelniach młodych wynalazców, konstruktorów, programistów i innowatorów, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach i konkursach. Całkowity budżet programu "Generacja Przyszłości" wynosi  11 mln zł. W puli tegorocznej edycji znajdują się cztery mln zł.

 

Laureaci I edycji programu "Generacja Przyszłości" mają na swoim koncie wiele sukcesów. Pojazd "Kropelka" z Politechniki Warszawskiej, który zwyciężył zawody Shell Eco-Marathon 2013, łazik marsjański Hyperion z Politechniki Białostockiej, który wygrał prestiżowy konkurs University Rover Challenge 2013 w USA, czy wreszcie studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy stanęli na podium 37. Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym (ACM ICPC). To tylko parę przykładów studenckich projektów, które zawojowały w ubiegłym roku światowe konkursy.

 

W II edycji "Generacji Przyszłości"  studenci mogą liczyć na wsparcie indywidualne w wysokości nawet 100 tys. zł lub zespołowe - do 400 tys. zł. Otrzymane pieniądze będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych m.in. z wyjazdami na światowe zawody, ale też dobre przygotowanie do konkurowania z rówieśnikami z innych państw, zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynników lub innych środków niezbędnych do realizacji projektu. W ramach całego programu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada wyróżnienie maksymalnie 50 projektów. W tym w ramach konkursu zostanie sfinansowanych maksymalnie 17 projektów.

 

 O przyznanie funduszy może ubiegać się podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub zespół studentów. Każdy wniosek  zostanie oceniony przez specjalny zespół.

 

Wsparcie mogą otrzymać studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, a szczególnie premiowani będą laureaci nagród lub wyróżnień w olimpiadach i konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w czasie studiów oraz wcześniej, w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wnioski konkursowe należy składać za pomocą formularza ogólnego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP do dnia 24 marca 2014 r.

http://www.nauka.gov.pl/e-urzad/wybor-procedury-elektronicznej-instrukcje.html

 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie można znaleźć na:

https://www.nauka.gov.pl/generacja-przyszlosci/

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.