Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dochód do kredytu

13 grudnia 2013 r. prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ustaliła, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 wynosi 2300 zł.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dochod-uprawniajacy-do-otrzymania-kredytu-studenckiego-w-roku-akademickim-2013-2014.html

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.