Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zdzisława Szymura

 • Ukończyła studia politechniczne i bibliotekarstwo z informacją naukową na Uniwersytecie Śląskim
 • Od roku 2011 jest słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim
 • Pracując zawodowo, już wtedy nie stroniła od prac społecznych. W  latach 2001 -  2013 była członkinią Międzynarodowej Organizacji Kobiet Soroptimist International. Była członkiem założycielem Śląskiego Klubu NIKE w Katowicach,  a także sekretarzem  pierwszej i czwartej kadencji tego Klubu. W ramach Klubu NIKE brała  udział w akcjach charytatywnych między innym na rzecz  „Domu Aniołów Stróżów’ w Katowicach, Hospicjum Cordis w Janowie czy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
 • Należała do nagrody Czarnej Perły przyznawanej kobietom, które w sposób wyjątkowy wpływają na życie  Śląska
 • Jest członkiem zespołu wokalnego „EconoVocale” przy Ekonomicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Z Zespołem tym uczestniczyła w wielu koncertach,  między innymi w Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w  Będzinie
 • Należy do  zespołu tanecznego „Jolki” w naszym uniwersytecie. Z zespołem tym  występowała w Olimpiadzie UTW w Łazach, z okazji Dnia Seniora na rynku katowickim, w Przeglądach Twórczości Artystycznej Słuchaczy UTW, w czasie  Śląskiego  Festiwalu Nauki, Pikniku Uniwersytetu Śląskiego i wielu innych imprezach na rzecz środowiska
 • Brała udział w konkursie Tańca Śląskiego „Trojak 2012”, „Trojak 2013”
 • Jest   członkiem zespołu teatralnego, grupową Warsztatów Teatralnych. Grupa ta występowała kilkakrotnie z okazji uroczystości UTW
 • Jako reprezentantka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim brała udział
 • w  przedstawieniu charytatywnym „Koncert Gwiazd” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie na rzecz  Stowarzyszenia „ Dress For  Success Poland” i  Fundacji „Porozumienie bez Barier”
 • Jako reprezentantka zespołu zdobyła w 2016 roku pierwsze   miejsce w II Konkursie Recytatorskim dla Seniorów „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” w Piekarach Śląskich
 • Zdjęcia z różnych imprez, wybrane i opisane przez Panią Zdzisławę znajdują się w galerii UTW
 • Jest pasjonatką teatru, tańca i dobrej kuchni

 

Powrót

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.