facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja Naukowa pt. "Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego"

3 grudnia 2018 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się  Studencka Konferencja Naukowa pt. Liberalizacja Rynku Transportu Szynowego”. Organizatorem spotkania jest Międzynarodowe Koło Naukowe Transportu Szynowego "InterRail", działające przy Katedrze Transportu Szynowego Akademii WSB.

Konferencja będzie skupiała się na prezentacji referatów przygotowanych przez uczestników wydarzenia, obejmujących zagadnienia związane z liberalizacją rynku transportu szynowego tj.:

  • Liberalizacja rynku transportu szynowego,
  • Usługi przewozowe w transporcie szynowym,
  • Eksploatacja oraz zarządzanie infrastrukturą kolejową,
  • Homologacja pojazdów kolejowych,
  • Systemy informatyczne w transporcie szynowym,
  • Bezpieczeństwo w transporcie szynowym,
  • Certyfikacja w transporcie szynowym,
  • Organizacja i technologia transportu szynowego,
  • Geodezja, diagnostyka transportu szynowego.


Organizatorzy zapraszają studentów do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat liberalizacji rynku kolejowego.

Najlepsze referaty w ocenie Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”.             

Kontakt: kontakt@interrail.com.pl, Katedra Transportu Szynowego – tel. 664 167 925.

Dodatkowe informacje znajdują się w pliku PDF. 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.