Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XV Konferencja Studenckich Kół Naukowych - zgłoszenia

XV KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

"Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej" (12-13 września 2016)

 

Szanowni Państwo.

zapraszamy do udziału w XV Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt. „Działania badawczo-rozwojowe młodzieży akademickiej”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2016 r. w Siedlcach.

Konferencja prowadzona będzie w 4 sekcjach tematycznych:
 

  • Nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu
  • Nauki humanistyczne i nauki społeczne
  • Nauki przyrodnicze i nauki o zdrowiu
  • Nauki ścisłe i nauki techniczne


Celem konferencji jest zaprezentowanie zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Prosimy, aby zgłaszane prace dotyczyły rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających tych wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.

Koszt udziału w konferencji wynosi 290 PLN. W ramach opłaty zapewniamy zakwaterowanie - 2 noclegi (11-12 i 12-13 września 2016 r.), materiały konferencyjne, wyżywienie, imprezy towarzyszące i atrakcje turystyczne. 

 

Uwaga!

 

Zgłoszenia do 12 kwietnia!

 

Więcej informacji na stronie: http://www.uph.edu.pl/wydarzenia/najblizsze-wydarzenia/3999-xv-konferencja-studenckich-kol-naukowych-dzialania-badawczo-rozwojowe-mlodziezy-akademickiej-12-13-wrzesnia-2016

Data wydarzenia: 
12. kwiecień 2016 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.