Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/student

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „Polska nauka w 20-leciu międzywojennym”

Polska nauka w 20-leciu międzywojennym to 25 działających szkół wyższych, w tym wśród szkół publicznych 5 uniwersytetów i 2 politechniki, 48 tysięcy studentów, odradzające się życie akademickie i znaczące sukcesy w wielu dziedzinach nauki (od nauk humanistycznych po medycynę i nauki ścisłe) ‒ tak można by w ogromnym skrócie opisać stan polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w czasach międzywojnia.

Wystawa „Polska nauka w 20-leciu międzywojennym” prezentuje wybrane sylwetki wybitnych polskich naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład do rozwoju polskiej i światowej nauki. Wśród 52 zaprezentowanych postaci polskich naukowców, wynalazców i odkrywców znajdziemy m.in. autora przyjętych na całym świecie oznaczeń grup krwi (0, A, B i AB) ‒ Ludwika Hirszfelda, twórcę nowoczesnej kartografii ‒ Eugeniusza Romera, twórcę metody otrzymywania monokryształów ‒ Jana Czochralskiego, twórcę pierwszych europejskich elektrowni wodnych ‒ Gabriela Narutowicza, twórcę pierwszego mostu spawanego ‒ Stefana Bryłę, wynalazcę peryskopu czołgowego ‒ Rudolfa Gundlacha, współtwórcę walkie-talkie ‒ Henryka Magnuskiego czy przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej. Projekt powstał w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Przygotowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystawę można oglądać w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) od 14.10.2019 do 10.01.2020 roku.

Data wydarzenia: 
14. październik 2019 - 23:59

Skróty

Copyright © 2001-2021
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.